Vařechy

08.10.2011 08:45

Měsíc stačil medvídkům k tomu, aby se ve škole pořádně rozkoukali. Někteří už dokonce začínají vystrkovat růžky... Když nepomáhá napomenutí, přichází na řadu ráznější výchovný prostředek - vařecha natištěná v Notýsku :-).

Pokud tedy toto razítko v Notýsku objevíte, znamená to, že se vaše dítko dopustilo drobného, leč opakovaného přestupku proti školnímu řádu (vykřikování nebo bavení se v hodinách, nerespektování pokynů vyučujícího, běhání  nebo drobné potyčky o přestávkách). Pokud by se stalo něco závažnějšího, k vařeše (která je určená dítěti) by přibylo i písemné vysvětlení pro Vás.

Nechci Vaše děti nijak stresovat, určitě nemám, co se týče kázně, přehnané požadavky, ale přece jen - už jsou ve škole a určitá pravidla dodržovat musí.
Děkuji za pochopení :-).