Prosba o spolupráci na projektu

11.10.2011 22:29

Vážení rodiče,
obracím se na Vás s prosbou  o spolupráci na projektu, zaměřeném na včasné diagnostikování jazykových schopností dětí a jejich případných dyslektických obtíží na počátku školní docházky. Testování  proběhne  zhruba od října do prosince tohoto roku a budou ho provádět  kvalifikovaní odborníci.
Prostudujte si tedy prosím přiložený dokument a v případě, že s testováním svého dítěte souhlasíte, vyplňte a podepište „Souhlas zákonného zástupce“ a pošlete ho zpět do školy. Na základě odevzdaných souhlasů pak odborník vybere žáky k vyšetření danými diagnostickými nástroji.
Děkuji za ochotu, VK

PS: Více se můžete dozvědět na těchto webových stránkách - www.projectdis.cz